Giới thiệu

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH LONG ( Tên giao dịch: NGOC MINH LONG.,JSC) là doanh nghiệp thành lập theo hình thức công ty Cổ phần hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp do quốc hội nước CHXHCNVN, kỳ họp thứ VIII năm 2005. Ngọc Minh Long thành lập và hoạt động kinh doanh theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500503742, có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 Ngọc Minh Long tổ chức lực lượng với các chức năng kinh doanh chính:

 

Trụ sở chính: Khu HC Số 9 – Phường Ðống Ða – TP. Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. Vồn điều lệ: 4.688.000.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng) Giấy phép kinh doanh: 2500503742 – ngày cấp: 01/07/2013 H